مرور رده

قصص قرآن

آدم و حوا در بهشت

آدم و حوا در بهشتدر دنیا جایگاهى بسیار خوب و پردرخت و شاداب وجود داشت که به آن بهشت دنیا میگفتند. خداوند آدم - علیه السلام - را در همانجا آفرید و روح انسانى را در او دمید، و به فرشتگان فرمان داد تا او را سجده کنند. از آن جا که خداوند…

ماجراى ازدواج فرزندان حضرت آدم (ع)

حضرت آدم (ع) / ماجراى ازدواج فرزندان حضرت آدم (ع) و قتل هابیل دو پسر آدم و ازدواج آنها حضرت آدم - علیه السلام - و حوّا - علیها السلام - وقتى که در زمین قرار گرفتند، خداوند اراده کرد که نسل آنها را پدید آورده و در سراسر زمین گسترش گرداند.…

آفرینش حضرت آدم (ع)

آفرینش حضرت آدم (ع)در قرآن 17 بار سخن از حضرت آدم - علیه السلام - به میان آمده. در این جا به بخشى از زندگى ایشان که در قرآن آمده با توجه به روایات و گفتار مفسران، اشاره میکنیم:خبر از آفرینش خلیفه خدا به فرشتگان خداوند اراده کرد تا…