فرهنگ واژگان

 • تصویر از حسد

  حسد

  معنای واژه حسد: آرزوى زوال نعمت از دارنده نعمت است (من شرّ حاسد اذا حسد). (فلق 5)

 • تصویر از حَفَده

  حَفَده

  معنای واژه حَفَده (جمع حافد): خدمتکار (بنین وحفده). (نحل 72)

 • تصویر از تحلّه

  تحلّه

  معنای واژه تحلّه: گشودن (قد فرض الله لکم تحلّه أیمانکم). (تحریم 2)حَلف: سوگند (یحلفون لکم لترضوا عنهم). (توبه 96)

 • تصویر از اُف

  اُف

  معنای واژه اُف: کلمه‏اى براى اظهار تنفر است (افّ لکم ولما تعبدون من دون الله). (انبیا 67)

 • تصویر از حکم

  حکم

  معنای واژه حکم: خبرى که حق و باطل را جدا میکند (یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم). (آل عمران 23)

 • تصویر از اِرَم

  اِرَم

  معنای واژه اِرَم: سنگ‏هایى که روى هم میچینند براى نشان دادن راه در بیابانها (ارم ذات العماد) (ستونهاى طولانى و بلند). (فجر 7)

 • تصویر از جَلْب

  جَلْب

  معنای واژه جَلْب: جلبه: راندن چیزى. اِجلاب: راندن با صیحه و فریاد (واجلب علیهم بخیلک ورجلک). (اسراء 64)

 • تصویر از بَدْو

  بَدْو

  معنای واژه بَدْو: صحرا، بادیه (وجاء بکم من البدو) (یوسف 100) * به ساکن صحرا «باد» گفته میشود (سواء العاکف فیه والباد). (حج 25)

 • تصویر از بَخْع

  بَخْع

  معنای واژه بَخْع: کشتن خود از اندوه (لعلّک باخع نفسک). (شعراء 3)

 • تصویر از تَلَّ

  تَلَّ

  معنای واژه تَلَّ: خاک انباشته روى هم. معنای واژه تلّه: او را به زمین انداخت (خوابانید) (فلمّا اسلما وتلّه للجبین). (صافات 103)

 • تصویر از بَجْس

  بَجْس

  معنای واژه بَجْس: جارى شدن، جوشیدن (فانبجست منه اثنتا عشره عیناً). (اعراف 160)

 • تصویر از جَثْم

  جَثْم

  معنای واژه جَثْم: جثوم سقوط بر روى و یا نشستن به زانو، زمین‏گیر شدن (فاصبحوا فی دارهم جاثمین). (اعراف 78)

 • تصویر از جمال

  جمال

  معنای واژه جمال: زیبایى (ولکم فیها جمال حین تریحون). (نحل 6)

 • تصویر از بدع

  بدع

  معنای واژه بدع: ابداع: آفریدن چیزى بدون نمونه قبلى (بدیع السموات والارض) (بقره 117) * (بِدْع) در آیه شریفه (ما کنت بِدْعاً من الرسل) (احقاف 9) به معناى مبدَع اسم مفعول است.

دکمه بازگشت به بالا