فرهنگ واژگان

 • ثَرى

  معنای واژه ثَرى: خاک (وما تحت الثّرى). (طه 6)

  بیشتر بخوانید »
 • جدّ

  معنای واژه جدّ: طى کردن و پیمودن زمین صاف و هموار و قطع و بریدن آن. واژه جدّه جمع آن جُدَد: قسمتها، خطوط و رگه‏ها؛ راه روشن، (جادّه به معناى راه از همین کلمه است) (ومن الجبال جدد بیض). (فاطر…

  بیشتر بخوانید »
 • جلاء

  معنای واژه جلاء: انتقال از منزل به خاطر آمدن بلا (ولولا أن کتب اللّه علیهم الجلاء لعذّبهم فی الدنیا). (حشر 3)

  بیشتر بخوانید »
 • ترقوه

  معنای واژه ترقوه: استخوان پیوندى میان گلوگاه و گردن. جمع آن تراقى است (کلاّ اذا بلغت التراقی). (قیامت 26)

  بیشتر بخوانید »
 • جار

  معنای واژه جار: همسایه و کسى که کنار دیگرى است.

  بیشتر بخوانید »
 • حلّى

  معنای واژه حلّى: زر و زیور (من حلیّهم عجلا جسداً). (اعراف 148)

  بیشتر بخوانید »
 • حسر

  معنای واژه حسر: حسیر: درمانده و خسته (ینقلب الیک البصر خاسئاً وهو حسیر) (ملک 4)

  بیشتر بخوانید »
 • حق

  معنای واژه حق: مطابقت و هماهنگى و به همین جهت به آنچه که با واقعیت موجود تطبیق میکند حق گفته میشود (فماذا بعد الحقّ الاّ الضلال). (یونس32)

  بیشتر بخوانید »
 • اَزْر

  معنای واژه اَزْر: پشت (اشدد به أَزری). (طه 31) معنای واژه آزّر: نیروى شدید (کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ) (فتح29)

  بیشتر بخوانید »
 • متربه

  معنای واژه متربه: آنچنان نیازمند و فقیر شد که از تنگدستى بر خاک نشسته است (أو مسکیناً ذا متربه). (بلد 16)

  بیشتر بخوانید »
 • بؤس

  معنای واژه بؤس: بأس وبأساء: سختى (والصابرین فی البأساء والضراء) (بقره 177) (والله اشد بأساً). (نساء 84)

  بیشتر بخوانید »
 • جَدَل

  معنای واژه جَدَل: منازعه (ولا جدال فی الحج). (بقره 197)

  بیشتر بخوانید »
 • اداء

  معنای واژه اداء: پرداختن حق (فلیودّ الذی ائتمن امانته). (بقره 283)

  بیشتر بخوانید »
 • جُفاء

  معنای واژه جُفاء: کنار افتاده (فامّا الزبد فیذهب جفاءً). (رعد 17)

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن