مرور رده

زیارت جامعه کبیره

متن و ترجمه زیارت جامعه کبیره

زیارت جامعه کبیره فصل یازدهم؛ مقام اول در زیارات جامعه که هر امامى را به آن زیارت مى ‏توان نمود و آنها بسیار است و ما به ذکر چند زیارت از آنها اکتفا مى‏ نماییم. زیارت دوم: ایضا شیخ صدوق در فقیه و عیون روایت کرده از موسى بن عبد الله نخعى…