مرور رده

دعای جوشن کبیر

متن و ترجمه دعای جوشن کبیر

متن و ترجمه دعای جوشن کبیر دعای جوشن کبیر دعاى جوشن کبیر در بلد الامین و مصباح کفعمى است و آن مروى است از حضرت سید الساجدین از پدرش از جد بزرگوارش حضرت رسول صلى الله علیه و…