مرور رده

دعای افتتاح

متن و ترجمه دعای افتتاح

دعای افتتاح در هر شب ماه رمضان اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمال شب های ماه رمضان؛ یازدهم بخواند در هر شب از ماه رمضان‏دانلود متن و ترجمه دعای افتتاح با فرمت PDF…