مرور رده

اعمال ماه رمضان

اعمال روز بیست و نهم ماه رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه رمضانشرح دعای روز بیست و نهم ماه رمضاندعای روز بیست و نهم ماه رمضان از مجموعه امام سجاد (ع)دعای روز بیست و نهم ماه رمضان به نقل از سید بن باقیدعای سبحان الذی یعلم ما یلج فی الارضاعمال دهه آخر ماه…

دعای سبحان الذی یعلم ما یلج فی الارض

دعای سبحان الذی یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منهاالجزء الأول؛ أبواب أحکام شهر رمضان؛ الباب الثالث و الثلاثون فی ما نذکره مما یختص باللیله التاسعه و العشرین من شهر رمضان، فصل فیما یختص بالیوم التاسع و العشرین من دعاء غیر متکرر، دعاء…

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان به نقل از سید بن باقی

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان به نقل از سید بن باقیالجزء الأول؛ أبواب أحکام شهر رمضان؛ الباب الثالث و الثلاثون فی ما نذکره مما یختص باللیله التاسعه و العشرین من شهر رمضان، فصل فیما یختص بالیوم التاسع و العشرین من دعاء غیر متکرر، دعاء…

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان از مجموعه امام سجاد (ع)

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان از مجموعه امام سجاد (ع)الجزء الأول؛ أبواب أحکام شهر رمضان؛ الباب الثالث و الثلاثون فی ما نذکره مما یختص باللیله التاسعه و العشرین من شهر رمضان، فصل فیما یختص بالیوم التاسع و العشرین من دعاء غیر متکرر، دعاء…

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان (مفاتیح الجنان) دعاهای روزها؛ از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر صلی الله علیه و آله برای هر روز، دعایی ذکر فرموده اند ؛ روز بیست و نهماللَّهُمَّ غَشِّنِی فِیهِ بِالرَّحْمَهِ وَ ارْزُقْنِی فِیهِ…

اعمال شب آخر ماه رمضان

غسل کردن در شب آخر ماه رمضاننماز شب آخر ماه رمضاناستغفار در شب آخر ماه رمضانزیارت امام حسین (ع) در شب آخر ماه رمضانتلاوت سوره‌های انعام، کهف و یس در شب آخر ماه رمضاندعای وداع ماه رمضاندعای امام صادق (ع) در شب آخر ماه…

دعای دیگر وداع ماه رمضان

دعای دیگر وداع ماه رمضان الجزء الأول؛ أبواب أحکام شهر رمضان؛ الباب الرابع و الثلاثین فیما نذکره من زیادات و دعوات فی آخر لیله منه‏ جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان، نهمین دعای…

دعای وداع ماه رمضان از مجموعه امام سجاد (ع)

دعای وداع ماه رمضان از مجموعه امام سجاد (ع)الجزء الأول؛ أبواب أحکام شهر رمضان؛ الباب الرابع و الثلاثین فیما نذکره من زیادات و دعوات فی آخر لیله منه‏جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه…

دعای وداع ماه رمضان

دعای وداع ماه رمضاناولین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، دعای وداعی است که در ماه مبارک رمضان می خوانیم: شیخ کلینى رضوان الله علیه در کتاب کافى روایت کرده از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام این دعا را براى وداع ماه رمضان‏…

دعای امام صادق (ع) در وداع ماه رمضان

دعای امام صادق (ع) در وداع ماه رمضانالجزء الأول؛ أبواب أحکام شهر رمضان؛ الباب الرابع و الثلاثین فیما نذکره من زیادات و دعوات فی آخر لیله منه‏ جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان،…

نماز شب آخر ماه رمضان

نماز شب آخر ماه رمضان (مفاتیح الجنان)اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: سید بن طاووس و کفعمى نقل کرده اند از حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله که فرمود هر که در شب آخر ماه رمضان…

دعای امام صادق (ع) در شب آخر ماه رمضان

دعای امام صادق (ع) در شب آخر ماه رمضاناعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: چهارم بخواند این دعا را که شیخ کلینى از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده‏اَللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ…

تلاوت سوره‌های انعام، کهف و یس در شب آخر ماه رمضان

تلاوت سوره انعام و کهف و یس در شب آخر رمضان (مفاتیح الجنان)اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است:سوم- خواندن سوره انعام و کهف و یستلاوت سوره انعام، کهف و یس در شب آخر رمضان (اقبال…

زیارت امام حسین (ع) در شب آخر ماه رمضان

زیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان (مفاتیح الجنان)اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: دوم- زیارت امام حسین علیه السلامزیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان (زاد المعاد)اعمال ماه…