مرور رده

اعمال ماه ربیع الاول

اعمال روز شانزدهم ماه ربیع الاول

اعمال شب هفدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان) اعمال ماه ربیع الاول؛ شب هفدهم: شبِ ولادت حضرت خاتم انبیا صلّى اللّه و علیه و آله و شب بسیار مبارکى است، و سیّد نقل کرده که در چنین شبى یک سال‏ پیش از هجرت،…

اعمال روز چهاردهم ماه ربیع الاول

اعمال روز چهاردهم ربیع الاول (زاد المعاد) اعمال ماه ربیع الاول، روز چهاردهم، و ایضا شیخ مفید و شیخ طوسى روایت کرده‌اند که یزید پلید-علیه اللّعنه و العذاب الشّدید-در روز چهاردهم این ماه به اسفل درک…

نماز روز دوازدهم ماه ربیع الاول

نماز مستحبی در روز دوازدهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان) اعمال ماه ربیع الاول؛ روز دوازدهم به قول جناب کلینى و مسعودى و مشهور بین عامه ولادت با سعادت حضرت رسول صلى الله علیه و آله است و مستحب است در آن…

روزه روز دوازدهم ماه ربیع الاول

روزه و غسل در دوازدهم ربیع الاول (زاد المعاد)اعمال ماه ربیع الاول؛ و گفته است که در روز دوازدهم این ماه حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله داخل مدینۀ طیبه شد و از شرّ دشمنان ایمن گردید و به این جهت…

اعمال روز دهم ماه ربیع الاول

روز دهم ماه ربیع الاولروز ازدواج پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم با حضرت خدیجه علیها السّلام مى ‏باشد و بر شیعیان لازم است بخاطر تأثیر این ازدواج مبارک و فرخنده در خوبیها و سعادتها و…

روزه روز دهم ماه ربیع الاول

روزه روز دهم ربیع الاول (زاد المعاد)اعمال ماه ربیع الاول؛ روز دهم و شیخ مفید رحمه اللّه گفته است که در روز دهم این ماه حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله خدیجۀ کبرى-رضى اللّه عنها-را تزویج نمود و…

اعمال روز نهم ماه ربیع الاول

روز نهم ماه ربیع الاولدر روایت گرانقدرى آمده است که این روز، روز نابودى دشمن خدا بوده و این روز و خوشحالى در آن فضیلت داشته و روز شادى پیروان آل محمد - رحمت خدا بر جمیع آنان باد - مى‏ باشد. و در…

اطعام و شادمانی در روز نهم ماه ربیع الاول

اطعام مومنان و شادمانی در روز نهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)اعمال ماه ربیع الاول؛ مستحب است در این روز اطعام برادران مؤمن و خوشنود گردانیدن ایشان و توسعه دادن در نفقه و پوشیدن جامه‏ هاى نو و شکر و…

انفاق در روز نهم ماه ربیع الاول

انفاق در روز نهم ربیع الاول (مفاتیح الجنان)اعمال ماه ربیع الاول؛ روز نهم روز عید بزرگ و روز عید «بَقر» است و از براى آن شرح بزرگى است که در جاى خود ذکر شده و روایتى نقل شده که هر که در این روز…

اعمال روز هشتم ربیع الاول

روایت شده وفات امام حسن عسکرى در این روز است. پس مراقب واجب است در این روز اندوهگین باشد بخصوص با در نظر گرفتن این مطلب که صاحب مصیبت حجت عصر و امام زمانش - جان جهانیان فداى او، و رحمت خدا بر او و بر…

اعمال روز اول ماه ربیع الاول

روزه روز اول ماه ربیع الاولدعای روز اول ماه ربیع الاولنماز روز اول ماه ربیع الاولدعای بعد از نماز روز اول ماه ربیع الاولزیارت پیامبر و امام علی در روز اول ماه ربیع الاولزیارت امام…

دعای بعد از نماز روز اول ماه ربیع الاول

دعای بعد از نماز روز اول ماه ربیع الاولاعمال ماه ربیع الاول چند چیز است، از جمله؛ از بعضی روایات نقل است که بعد از نماز روز اول ماه ربیع الاول بخواند:بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ…

نماز روز اول ماه ربیع الاول

نماز مستحبی روز اول ماه ربیع الاول (مفاتیح الجنان)اعمال هر ماه نو چند چیز است، از جمله؛ در روز اول، دو رکعت نماز کند؛ در رکعت اول بعد از حمد، سی مرتبه توحید (اخلاص) و در رکعت دوم، بعد از حمد، سی…