نماز روز عاشورا (زاد المعاد)

نماز روز عاشورا به نقل از زاد المعاد اعمال ماه محرم؛ روز دهم که روز عاشورا است. و از جملۀ اعمال این روز و سایر زیارت های امام حسین علیه السلام، زیارتى است که به سند صحیح عبد اللّه بن سنان روایت کرده است که رفتم به خدمت حضرت صادق علیه…

امساک در عاشورا

امساک بدون قصد روزه در عاشورا اعمال ماه محرم؛ روز دهم، روز عاشورا است و نیز شایسته است که شیعیان در این روز امساک کنند از خوردن و آشامیدن بى آنکه قصد روزه کنند و در آخر روز بعد از عصر افطار کنند به غذایى که اهل مصیبت مى‏خورند مثل ماست…