اعلام قرآن

کلمه طیبه

کلمه طیبه

مراد از كلام و گفتار و وعده خداوند كه به آن عمل شده و این نمونه ای از كلمه طیبه است و خداوند آن را به درختی تشبیه کرده است که ریشه آن در زمین مستحكم است، شاخه های این درخت به طرف آسمان رشد می كند، میوه های آن دائمی است، در چهار فصل سال میوه دارد و هر زمان انسان دست به سوی آن دراز كند، ناامید و دست خالی باز نمی گردد، به فرمان خداوند بر اساس طبیعت و نظام آفرینش سیر می كند. برخی مفسران معتقدند كه مراد از «كلمه طیبه»، كلمه طیبه «لا اله الا الله» است. این كلمه مبارك بسان شجره طیبه ای است كه ریشه هایش مستحكم و استوار و شاخه هایش سر به آسمان كشیده است و در واقع درخت سعادت انسان محسوب می گردد. این درخت كه همان حقیقت توحید است، قلب انسان را زنده می كند و همه بت ها را می شكند.(1) برخی از مفسّران بر این اعتقادند كه مراد از كلمه طیبه «شخص مؤمن» است. در قرآن مجید، بر موجودات «كلمة الله» اطلاق شده است؛ مؤمن هم كلام الهی است.(2) برخی نیز آن را به امامان معصوم علیهم السلام تفسیر كرده اند. این بزرگواران شجره طیبه ای هستند كه شاخسار وجودی آن ها سرشار از میوه هاست كه هر كس به تاریخ زندگی شان، به مزار و حرمشان و به كلمات و سخنانشان، نزدیك شود و دست نیاز به سوی آن ها دراز كند، بی بهره نخواهد ماند.(3) علما، افكار پاك و سخن خوب از دیگر تفاسیری است که مفسران برای این عبارت بیان کرده اند.(4)
_______________________
1. طبرسی، مجمع البیان، ج 6، ص 312.
2. طوسی،التبیان، ج 6، ص 292.
3. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 10، ص 340.
4. طباطبایی، المیزان، ج 23، ص 78 و 79.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.