معاد در قرآنپرسش و پاسخ

چگونه مى شود از احوال مردگان آگاه شویم؟

چگونه مى شود از احوال مردگان خود آگاه شویم؟

خداوند متعال در برخى آیات در مورد احوال مردگان در عالم برزخ سخن مى گوید؛ مثلاً در مورد شهدا مى گوید: به خاطرنعمت هاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به آنها بخشیده خوشحالند،[37] و گناه كاران خطاب به خداوند مى گویند: پروردگار من! مرا بازگردان شاید در آن چه ترك كردم [و كوتاهى نمودم] عمل صالحى انجام دهم؛[38] و روایات بسیارى در مورد احوال مردگان پس از مرگ آمده است: امام صادق(ع) در این باره مى فرماید: ارواح مؤمنان در خانه هایى از بهشتند. از غذاى آن جا مى خورند و از نوشیدنى هاى آن جا مى نوشند و پیوسته مى گویند پروردگارا قیامت را بر پا كن و وعده هاى خود را درباره ما محقق ساز و ارواح مشركان در آتش معذبند و پیوسته مى گویند قیامت را برپا مساز و وعده هاى خود را درباره ما محقق ننما.[39] هم چنین مى فرمایند: میت به خاطر طلب رحمت و استغفار براى او خوشحال مى شود؛ همان گونه كه افراد زنده با هدایا خوشحال مى شوند.[40] مرحوم محدث قمى مى فرمایند: هر كه بخواهد در خواب یكى از مردگان یا پدر و مادر خود را ببیند، سوره هاى شمس، لیل، قدر، كافرون، توحید، فلق و ناس را بخواند، پس از آن صد مرتبه سوره توحید را خوانده و صد مرتبه صلوات بفرستد و با وضو به طرف راست بخوابد، انشاءالله هر كه اراده كرده خواهد دید و هر چه بخواهد با او سخن گوید.[41]
—————
[37] آل عمران، آیه 170.
[38] مؤمنون، آیه 99.
[39] ر.ك: بحارالأنوار، ج 6، باب احوال برزخ ص 269 ـ 270 حدیث 122، 125 و 126.
[40] ر.ك: فیض كاشانى، محجة البیضاء، ج 8، ص 292؛ ناصر مكارم شیرازى و همكاران، پیام قرآن، ج 5، ص 475 ـ 443؛ جعفر سبحانى، منشور جاوید، ج 9، ص 232 ـ 241.
[41] ر.ك: مفاتیح الجنان، ص 823.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.