پرسش و پاسخپرسمان قرائت قرآن

چه هنگام قرآن خواندن ثواب بیشترى دارد؟

چه هنگام قرآن خواندن ثواب بیشترى دارد؟

هر وقت قرآن خوانده شود ثواب دارد، امّا در روایات به خواندن قرآن در صبح‌و‌شب بیشتر سفارش شده است.[13]
در میان ماه‌ها، ماه مبارك رمضان، بهار قرآن معرفى شده و مستحب است در آن ماه، فراوان قرائت قرآن شود.[14]
—————
[13]‌. وسائل‌الشیعه، ج‌4، ص‌849‌ـ‌850.
[14]‌. همان،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.