چه کسى اعراب گذارى قرآن را بعد از ابوالاسود دوئلى تکمیل کرد؟

چه کسى اعراب گذارى قرآن را بعد از ابوالاسود دوئلى تکمیل کرد؟

تصحیح و تکمیل علایم اعراب قرآن، به دست «خلیل بن احمد فراهیدى» انجام پذیرفت.
وى، علاوه بر تغییر اعراب از نقطه به خطوط کشیده (مانند رسم الخط امروزى) علایمى چون: تشدید، همزه، اشمام را نیز وضع کرد؛ البته بعضى از علایم نیز پس از وى، بر اثر اهتمام مسلمانان به قرآن و قرائت صحیح آن، در در طى سالیان بعد وضع شد (مانند علامت حرف ساکن)198.
—————
198. ر.ک: معرفت، التمهید فى علوم القرآن، ج 1، ص 363 ـ 364.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.