علوم قرآنیپرسش و پاسخ

چه كسى اعراب گذارى قرآن را بعد از ابوالاسود دوئلى تكميل كرد؟

چه كسى اعراب گذارى قرآن را بعد از ابوالاسود دوئلى تكميل كرد؟

تصحيح و تكميل علايم اعراب قرآن، به دست «خليل بن احمد فراهيدى» انجام پذيرفت.
وى، علاوه بر تغيير اعراب از نقطه به خطوط كشيده (مانند رسم الخط امروزى) علايمى چون: تشديد، همزه، اشمام را نيز وضع كرد؛ البته بعضى از علايم نيز پس از وى، بر اثر اهتمام مسلمانان به قرآن و قرائت صحيح آن، در در طى ساليان بعد وضع شد (مانند علامت حرف ساكن)198.
—————
198. ر.ك: معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، ج 1، ص 363 ـ 364.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.