علوم قرآنیپرسش و پاسخ

چرا معجزه حضرت محمد(ص) قرآن و فقط خواندنى بود

چرا معجزه حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) قرآن و فقط خواندنى بود، بهتر نبود اوهم مثلاً مثل حضرت موسى عصايش را بيندازد و اژدها شود؟

پاسخ اين سؤال زيبا را در سه بند مىنويسم:
1 ـ معجزه حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) فقط قرآن نبود. ايشان چندين معجزه داشته، ولى نور قرآن به گونهاى است كه با توجه به قرآن ديگر كسى سراغ ساير معجزههاى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) نمىرود؛ چنانكه هنگام روز بازهم ستارهها در آسمان هستند، ولى نور خورشيد آن قدر زياد است كه ديگر ستارهها ديده نمىشوند. برخى از معجزههاى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)عبارتند از:
الف: دو نيمه كردن ماه و سپس برگرداندن آن به حالت اوليهاش؛ چنانكه اين معجزه را تاريخ نويسان هم نقل كردهاند و در قرآن هم آمده است. به نظر شما دو نيمه كردن ماه با آن عظمت مهمتر است يا اژدها شدن عصا؟
ب: معراج؛ چنانكه مىدانيد پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) (در يك چشم به هم زدن از شهر مكه در عربستان به شهر بيت المقدس در كشور فلسطين رفت و پس از عبادت در مسجد الاقصى به سوى ملكوت آسمانها رفت و در آن جا فرشتگان الهى و بهشت و جهنم را ديد و…. فكر مىكنيد اين معجزه، از معجزات حضرت عيسى ـ كه مثلاً كور مادرزاد را شفا مىداد – كمتر است؟
ج: سخن گفتن درخت با آن حضرت.
د: حركت درخت و آمدنش نزد پيامبر.
پاسخ بخش دوم سؤال هم اين است كه:
2ـ معجزه هر پيامبرى با توجه به دانشها و مهارت مردم همان زمان بود؛ در زمان حضرت عيسى(عليه السلام) دانش پزشكى پيش رفت زيادى كرده بود و شايد از همين رو بود كه معجزات حضرت عيسى(عليه السلام) كارهايى از قبيل زنده كردن مردگان، شفا دادن كوران مادر زاد و…بود.
در دوران حضرت موسى(عليه السلام) مردم به كارهاى جادوگرى و شعبده بازى روى آورده بودند و به راحتى تشخيص معجزه از شعبده و جادو برايشان امكانپذير بود. پس يكى از معجزههاى حضرت موسى تبديل عصا به اژدها بود و از اولين افرادى كه به حقيقى بودن معجزه حضرت موسى پى بردند، خود ساحران و جادوگران بودند.
در زمان حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) نيز در كشور عربستان – كه به حجاز معروف بود – بازار علم و دانش و ادبيات رواج داشت، نويسندگان و شاعران زبردست و زيباپردازى ظهور كرده بودند، كه در آفرينش متنهاى ادبى و شعرهاى جذاب توانايى فوق العادهاى داشتند.
در چنين فضايى كه كالاى شعر و هنر خريدار فراوان داشت، بهترين معجزه پيامبر چه چيز مىتوانست باشد؟ اگر مثلاً تنها معجزه پيامبر اين بود كه كورها و فلجها را شفا مىداد آيا دانشمندان، مردم عادى و دانايان، دور پيامبر جمع مىشدند يا عدهاى نابينا و فلج؟ پس با توجه به علم و دانش آن زمان بهترين معجزه حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) مىتوانست قرآن و خواندنىباشد.
3ـ قرآن معجزهاى جاويدان براى همه زمانها، مكانها و افراد است.
چنانكه مىدانيد حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) آخرين پيامبر الهى است. پس معجزهاش هم بايد جاودانه باشد تا هركس بتواند با مراجعه به قرآن به حقانيت اسلام پى ببرد.
اگر تنها معجزه پيامبر اين بود كه عصايش تبديل به اژدها مىشد يا مردگان را زنده مىكرد و…اين معجزه تنها براى عده كمى كه معجزه را ديده بودند سودمند بود و ممكن بود بقيه مردم بگويند: چون خود ما معجزه را نديدهايم قبول نداريم، ولى معجزه قرآن به گونهاى است كه همه مردم در همه زمانها و مكانها مىتوانند زبان عربى را به خوبى بياموزند و با مراجعه به قرآن به اعجاز آن پى ببرند.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.