خانه / پرسش و پاسخ / نبوت در قرآن / چرا خداوند متعال براى برخى پيامبران امتحانات بيشترى قرار مى داد؟

چرا خداوند متعال براى برخى پيامبران امتحانات بيشترى قرار مى داد؟

چرا خداوند متعال براى برخى پيامبران امتحانات بيشترى قرار مى داد؟

امتحان، يك سنّت عام الهى است و براى همه انسان ها اعم از مسلمانان و غيرمسلمانان، انسان هاى پيشين و حال و آينده، پيامبران و غير آنها و … وجود دارد. خداوند متعال، در آيه دو و سه سوره عنكبوت مى فرمايد: (أَحَسِبَ الناسُ أَنْ يُتْركوا أنْ يَقُولوا امَنَّا و هُم لايُفْتَنُون * و لَقدْ فَتَنَّا الَّذين منْ قبْلِهم …)؛ آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها مى شوند و مورد آزمايش قرار نمى گيرند؟ و به يقين، كسانى را كه پيش از اين بودند، آزموديم … . بنابراين، اصل امتحان الهى از مسلّمات قرآنى است و در اين جهت، تفاوتى بين پيامبر و ديگران نيست، امّا اين كه چرا امتحانات برخى از پيامبران دشوارتر و بيشتر از ديگر پيامبران است، پاسخ اين است كه اين اختلاف، به مراتبِ فضل و مقام و موقعيت هر پيامبر بستگى دارد و شدت و ضعف و كثرت و قلّتِ امتحان الهى، به امكانات و استعدادهاى افراد و ميزان ظرفيت آنها بسته است و از آن جا كه پيامبران، در فضيلت و مقام با يك ديگر برابر نيستند، «برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم … .»،[28] مراتب امتحان آنان نيز يك سان نخواهد بود.[29] —————
[28] بقره، آيه 253.
[29] ر.ك: تفسير نمونه، ج 16، ص 203 ـ 205؛ جعفر سبحانى، منشور جاويد، ج 1، ص 261 و الميزان، سيدمحمدباقر موسوى همدانى، ج 16، ص 145 ـ 149.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.