چرا خداوند به حضرت ابراهیم فرمود: چهار پرنده را بگیر.

این که خداوند متعال به حضرت ابراهیم فرمود: چهار پرنده را بگیر، آیا در عدد چهار و در انتخاب آن چهار پرنده مخصوص حکمتى نهفته است یا نه؟

از آن جا که کثرت و تعدّد مردگان، در سؤال ابراهیم دخالت داشته و در عدد چهار نیز کثرت نهفته است، خداوند در جواب ابراهیم امر کرده که چهار پرنده بگیرد.[39] و اما این که چرا این چهار پرنده مخصوص، «طاووس»، «خروس»، «کبوتر» و «کلاغ» انتخاب شده اند (برخى از روایات اینها را ذکر کرده اند)، علت این است که این چهار پرنده از جهات گوناگون باهم اختلاف فراوان دارند و بعضى، آنها را مظهر روحیات و صفات مختلف انسان ها مى دانند. طاووس مظهر خودنمایى، زیبایى و تکبر، خروس مظهر تمایلات شدید جنسى، کبوتر مظهر لهو و لعب و بازیگرى و کلاغ مظهر آرزوهاى دور و دراز است.[40]
—————
[39] ترجمه المیزان، ج 2، ص 526 ـ 532.
[40] تفسیر نمونه، ج 2، ص 307.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.