معاد در قرآنپرسش و پاسخ

چرا خداوند به حضرت ابراهیم فرمود: چهار پرنده را بگیر.

این كه خداوند متعال به حضرت ابراهیم فرمود: چهار پرنده را بگیر، آیا در عدد چهار و در انتخاب آن چهار پرنده مخصوص حكمتى نهفته است یا نه؟

از آن جا كه كثرت و تعدّد مردگان، در سؤال ابراهیم دخالت داشته و در عدد چهار نیز كثرت نهفته است، خداوند در جواب ابراهیم امر كرده كه چهار پرنده بگیرد.[39] و اما این كه چرا این چهار پرنده مخصوص، «طاووس»، «خروس»، «كبوتر» و «كلاغ» انتخاب شده اند (برخى از روایات اینها را ذكر كرده اند)، علت این است كه این چهار پرنده از جهات گوناگون باهم اختلاف فراوان دارند و بعضى، آنها را مظهر روحیات و صفات مختلف انسان ها مى دانند. طاووس مظهر خودنمایى، زیبایى و تكبر، خروس مظهر تمایلات شدید جنسى، كبوتر مظهر لهو و لعب و بازیگرى و كلاغ مظهر آرزوهاى دور و دراز است.[40]
—————
[39] ترجمه المیزان، ج 2، ص 526 ـ 532.
[40] تفسیر نمونه، ج 2، ص 307.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.