نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

چرا حضرت موسى(ع)در همراهى با حضرت خضر به كارهاى ایشان اعتراض مى كردند؟

چرا حضرت موسى(ع)هنگام همراهى با حضرت خضر، خلف وعده مى كردند و به كارهاى ایشان اعتراض مى كردند؟

از آن جا كه حضرت موسى از یك سو پیامبر بزرگ الهى بود و پیامبر باید حافظ جان و مال مردم باشد و امر به معروف و نهى از منكر كند، (ضمن این كه معلوم نیست، تعهد داده باشد كه حتى نسبت به اعمال به ظاهر خلاف شرع و منكر، مانند: كشتن كودك و … سكوت كند) و از سوى دیگر، وجدان انسانى او اجازه نمى داد در برابر چنین كار خلافى سكوت اختیار كند، در برابر كارهاى حضرت خضر، زبان به اعتراض مى گشود، امّا بعد از آگاهى از باطن كارهاى حضرت خضر قانع شد و زبان به اعتراض نگشود.[7]
—————
[7] تفسیر نمونه، ج 12، ص 491.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.