علوم قرآنیپرسش و پاسخ

چرا بايد پيامبران داراى معجزه باشند و چرا قرآن معجزه است؟

چرا بايد پيامبران داراى معجزه باشند و چرا قرآن معجزه است؟

مطلبى كه در سؤال آمده يكى از بحثهاى مهم درباره قرآن است و اميدوارم پاسخ را با دقت بخوانيد و برايتان سودمند باشد. فرض كنيم وقتى پدر شما در مسافرت است، به شما تلفن كند، يا به وسيله شخص راستگو و مطمئنى اين پيام را به شما برساند كه اگر شخصى با اين مشخصات آمد، ساعتم را به او بدهيد». يا اين كه يكى از مسائلى را كه شما و پدرتان از آن آگاه هستيد، ولى ساير مردم نمىدانند به عنوان شاهد و نشانى راستگو بودن خودش ذكر كند؛ مثلا بگويد به اين نشانى كه پدرتان گفت ساعتش را در كمد ظرفهاى تزئينى، داخل قندان بزرگ چينى گذاشته است. در اين صورت اگر نشانى او درست بود، مىفهميد كه راستگو است.
درباره پيامبران(عليه السلام) نيز چنين است. وقتى شخصى ادعا مىكند از جانب خداوند آمده، مردم براى اين كه باور كنند راست مىگويد از او مىخواهند براى راستگويى خودش دليلى بياورد. پيامبران در جواب مىگفتند نشانه راستگويى ما اين است كه خداوند به ما توانى داده كه مىتوانيم كارهايى كنيم كه هيچكس نمىتواند انجام دهد؛ مثلا حضرت عيسى(عليه السلام)مىفرمود دليل راستگو بودن من اين است كه با دعا كردن، مردهها را زنده مىكنم. به اين گونه كارها كه مردم از انجام دادن آن عاجز هستند معجزه مىگويند.
در مورد پيامبر اكرم و معجزه او، قرآن نيز چنين است؛ يعنى براى اين كه ما بفهميم حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) از جانب خداوند پيام مىآورد، خداوند هم به پيامبرانى كه قبل از حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) بودند فرموده بود كه پيامبرىِ حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) را اعلام كنند و هم به خود آن حضرت معجزه عطا كرده بود. خداوند به حضرت عيسى(عليه السلام) فرمان داده بود كه به مردم اعلام كند كه حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) به پيامبرى مبعوث مىشود و مردم بايد از او پيروى كنند، حضرت عيسى(عليه السلام) نيز به مردم مژده داده بود كه حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)پيامبرى الهى است كه پس از عيسى(عليه السلام)خواهد آمد.
همچنين خداوند، قرآن را بر حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) نازل فرموده بود تا مردم با شنيدن آيات الهى يقين كنند كه حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) از جانب خداوند سخن مىگويد و آيات قرآن به گونهاى بود و هست كه هيچكس نمىتواند مانند قرآن بياورد. و اين بهترين نشانه براى اثبات پيامبرى حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.