یاران چه غریبانه – کویتی پور

دریافت یاران چه غریبانه رفتند از این خانه با صدای غلامعلی کویتی پور


 

دریافت نسخه صوتی یاران چه غریبانه رفتند از این خانه کویتی پور

دریافت نسخه تصویری یاران چه غریبانه رفتند از این خانه کویتی پور

متن یاران یاران چه غریبانه رفتند از این خانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه
هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه
بشکسته سبوهامان، خون‌ست به دل‌هامان
فریاد و فغان دارد دردی کش میخانه
هر سوی نظر کردم هر کوی گذر کردم
خاکستر و خون دیدم ویرانه به ویرانه
افتاده سری سویی گلگون شده گیسویی
دیگر نبود دستی تا موی کند شانه
تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد
فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه
لبخند سرودی کو سرمستی و شوری کو
هم کوزه نگون گشته هم ریخته پیمانه
آتش شده در خرمن وای من و وای من
از خانه نشان دارد خاکستر کاشانه
ای وای که یارانم گل‌های بهارانم
رفتند از این خانه رفتند غریبانه

شاعر: پرویز بیگیحبیب‌آبادی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.