وقایع روز بیست و ششم ماه رمضان

۱- نزول سى صحف به حضرت ادریس پیغمبرعلیه‌السلام و بعضى می گویند پنجاه صحف .
ادریس علیه‌السلام به پنج پشت به آدم علیه‌السلام مى رسد . به این ترتیب ادریس بن الیاذر بن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیه‌السلام ، ادریس اخنوخ نام داشت . مى نویسند که ایشان را از کثرت تدریس ادریس ‍ نامیدند و در کتب یونانیان هرمس نوشته اند.

ادریس را دوست اسقیلینوس نام بود که وى کسب حکمت و شریعت در خدمت ادریس نموده و عالمى زاهد و متقى و مستجاب الدعوه بود . چون ادریس به مقام و رفعناه مکانا علیّا رسید این مرد از مفارقت او غمگین شد . مجسمه او را براى تسلّى خاطر ساخت و به نظر کردن در آن آتش فراق را فى الجمله خاموش مى کرد . چون مقدارى بدین منوال گذشت آن زاهد ناگهان فوت کرد . بعد از آن در محل و مسکن او مجسمه یافتند . شیطان به نزد آنها آمد و گفت : ادریس که مستجاب الدعوه شد به سبب پرستش این صورت بود و اسقلینوس نیز به پرستش همین صورت مستجاب الدعوه شده بود سپس ‍ مردم به عبادت اصنان مشغول شدند.

نوشته اند که : اولین کسى که خط نوشت و از علم حساب سخن گفت و میزان ها و پیمانه ها را وضع کرد و خیاطت نمود ادریس علیه‌السلام بود .

در تفسیر منهج الصادقین آمده است که : اولین کسى که از علم نجوم سخن گفت این بزرگوار است و صد سال بعد از آدم متولد شده است .

۲- وفات علامه آقا محمد جمال الدین خوانسارى معروف به آقا جمال در سال ۱۱۲۵ قمرى
این بزرگواردر تخت فولاد اصفهان مدفون است .

ایشان صاحب حواشى بر شرح لمعه و معالم الدین و شرح شرایع و غیرها مى باشد که قریب به دوازده کتاب است و با علامه مجلسى معاصر بود و در مطایبات و لطیفه گوئى دست فراوان داشت.

منبع: کتاب حوادث الایام، سید مهدی مرعشی نجفی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.