نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

هنگامى كه پيامبر اكرم(ص)به معراج رفتند از چند آسمان گذشتند؟

الف) هنگامى كه پيامبر اكرم(ص)به معراج رفتند از چند آسمان گذشتند؟ب) در اين آسمان ها با چه كسانى ملاقات داشتندج) در اين سفر آيا خداوند با پيامبر صحبت كرده اند؟ با چه زبانى و لهجه اى؟

الف) قرآن مجيد در سوره هاى «اسراء و نجم» به واقعه معراج پيامبر اكرم(ص) پرداخته است. در ذيل آيات معراج، روايات به طور مفصل جريان معراج را توضيح داده اند. در اين روايات آمده است كه پيامبر اكرم در معراج از آسمان هاى هفت گانه عبور كردند و به مقام قرب خداوند، رسيدند؛ (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى )[41]
ب) مشهور است كه پيامبر اكرم بيش از يك بار به معراج رفتند، لذا محتواى رواياتى نيز كه به جريان معراج پرداخته اند متفاوت است. به علت پرهيز از طولانى شدن پاسخ، در اين جا به اختصار روايتى را ذكر كرده، مطالعه و بررسى بيشتر را به آدرس هايى كه در پاورقى مى آيد ارجاع مى دهيم.
در روايتى از پيامبر اكرم(ص)آمده است: …[ پس از نماز در بيت المقدس] جبرئيل مرا به آسمان بالا صعود داده، عجايب و ملكوتش را ديدم. ملائكه آن جا به من سلام كردند. آن گاه جبرئيل مرا به آسمان دوم بالا برد، در آن جا عيسى بن مريم و يحيى ابن زكريا را ملاقات كردم، سپس به آسمان سوم عروجم داد، در آن جا يوسف را ديدم. پس مرا به آسمان چهارم بالا برد در آن جا ادريس را ديدم، پس به آسمان پنجم برد، در آن جا هارون را ديدم، پس به آسمان ششم برد، در آن جا افراد بسيارى ديدم كه موج مى زدند. پس به آسمان هفتم عروجم داد در آن جا خلقى و فرشتگانى ديدم.
[در روايت ديگرى آمده است در آسمان ششم حضرت موسى و در آسمان هفتم حضرت ابراهيم را ديدم.]
پيامبر(ص)مى افزايند: از آسمان هفتم هم گذشته به اعلى عليين رفتيم و اعلى عليين را وصف نموده، در آخر مى فرمايند: پروردگارم با من سخن گفت و من با پروردگارم سخن گفتم. بهشت و دوزخ را ديدم و عرش سدرة المنتهى را ديده، به مكّه بازگشتم.[42]
ج) روايات معراج، سخن گفتن خداوند متعال را با پيامبر اكرم تأييد مى كنند. از آن جا كه پيامبر اكرم(ص)عرب زبان بود، تكلم خداوند با ايشان عربى و با صدايى شبيه صداى حضرت على(ع)بود. در روايتى آمده است:
«از پيامبر اكرم(ص)سؤال شد، در شب معراج، خداوند با چه زبانى با شما سخن گفت؟ حضرت فرمود: با زبان [صداى]حضرت على(ع)و مى افزايند: به خداوند عرض كردم خدايا تو با من صحبت كردى يا حضرت على(ع) ؟ خداوند فرمود: من موجودى هستم نه مانند اشيا و موجودات ديگر، با مردم مقايسه نمى شوم. با صفات و ويژگى هاى اشيا توصيف نمى گردم. تو را از نورم و على(ع)را از نور تو آفريدم. از درون قلبت مطلع شدم. محبوب تر از على(ع)را نزدت نيافتم؛ پس با زبان حضرت على(ع)با تو صحبت كردم، تا قلبت مطمئن شود.»[43]
—————
[41] نجم، آيه 8ـ9.
[42] ر.ك: عبد على عروسى حويزى، نورالثقلين، ج 4، ص 116ـ152 و الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوى همدانى، ج 13، ص 10ـ57.
[43] محسن فيض كاشانى، تفسير صافى، ج 3، ص 177.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.