پرسمان نماز

نظر قرآن کریم در مورد نماز نخواندن چیست؟

نظر قرآن کریم، درباره اشخاصی که از همه نظر، مورد تأیید مردم میباشند و راه راست میروند و هیچ آزاری به دیگران نمیرسانند، ولی نماز به جا نمیآورند، چیست؟

* از نظر اسلام نمیتوان گفت کسی که نماز نمیخواند در راه راست و صراط مستقیم حرکت میکند، زیرا از نظر اسلام، راه راست آن است که انسان را به پاکی، نیکی، عدل، داد، ایمان و عمل صالح هدایت کند. از آیات قرآن کریم برمیآید که «صراط مستقیم»، همان آیین خداپرستی و دین حق و پایبندی به دستورهای خداست؛ یکی از مهمترین آنها نماز است. خداوند متعال در آیات فراوانی به این راه اشاره فرموده است: یس،61 ـ 62 / انعام، 161 / آل عمران، 101 و…
آری، نماز یک دستور حتمی و عمومی است؛ حتّی اگر کسی برفرض بدون خواندن نماز، در بین مردم، درستکار و نیکوکار شناخته شود، از این قانون مستثنا نیست و نمیتوان او را از صالحان دانست.
در پایان یادآور میشویم ترک نماز، صورتهای مختلفی دارد که در برخی موارد، ترک نماز موجب کفر و ارتداد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن