علوم قرآنیپرسش و پاسخ

منظور از علوم قرآنى چيست؟

منظور از «علوم قرآنى» چيست؟
«علوم قرآنى» اصطلاحى است درباره مسائلى مرتبط با شناخت قرآن و شئون مختلف آن؛ فرق اين رشته با «معارف قرآنى» آن است كه علوم قرآنى بحثى بيرونى است و به درون و محتواى قرآن از جنبه تفسيرى كارى ندارد؛ امّا «معارف قرآنى» كاملا با مطالب درونى قرآن و محتواى آن سروكار داشته، يك نوع تفسير موضوعى به شمار مى رود1؛ نظير خداشناسى، جهان شناسى، انسان شناسى، نبوت، امامت، معاد، اخلاق و … ؛ به عبارت ديگر، «علوم قرآن» شامل مجموعه اى از علوم و معارف مربوط به قرآن است كه به طور خاص در خدمت فهم قرآن مى باشد؛ مانند: علم رسم، علم قرائات، علم اسباب النزول و …
قيد به طور خاص، علومى را كه مختص به قرآن نيست، ولى مقدمه فهم قرآن است، مانند: صرف و نحو، از تعريف بيرون مى كند. اصطلاح علوم قرآنى در قرن پنجم و ششم پديد آمد و علم تفسير كه تا آن زمان، علمى از علوم قرآنى به شمار مى آمد از آن جدا شد2.
—————
1. محمدهادى معرفت، علوم قرآنى، ص 7.
2. سيد على كمالى دزفولى، شناخت قرآن، ص 28؛ محمد هادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، مقدمه ج 8 .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.