فضائل قرآن

منزلت حاملان قرآن

منزلت حاملان قرآن از دیدگاه روایات

1-قال رسول‏الله صلّي‏ الله عليه و آله:
أشراف أُمّتي حَمَلةُ القرآنِ.
شريفان امّت من حاملان قرآنند. (معاني‏الأخبار/178)

2-قال رسول‏الله صلّي ‏الله عليه و آله:
أهلُ القرآنِ أهلُ اللهِ و خاصَّتُه.
اهل قرآن اهل خدا و خاصّان بارگاه اويند. (مجمع‏البيان1/15؛ و شرح غررالحکم1/382؛ و أعلام‏الدين/100)

3-قال رسول‏الله صلّي ‏الله عليه و آله:
حَمَلَةُ القرآنِ العامِلوُنَ بِهِ، حِزبُ اللهِ و أولياؤُهُ.
حاملان قرآن که به آن عمل مي‏کنند، حزب خداي و دوستان اويند. (جامع‏الاحاديث/74)
علامه محمد باقر مجلسي بر آن است که حاملان قرآن سه مرتبه دارند که به شرح زير آورده است:
اول؛ آن است که لفظ قرآن را درست ياد گيرد و اين اول مراتب حاملان قرآن است. و در اين مرتبه، تفاضل به زيادتي علم قرائت و دانستن آداب و محسّنات قرائت مي‏باشد و به زيادتي حفظ کردن و در خاطر داشتن سور و آيات قرآن. دوم؛ دانستن معاني قرآن است. و در زمان سابق چنين مقرر بوده است که قاريان قرآن، تعلّم معاني آن نيز مي‏نموده‏ا‏ند و اين مرتبه از دانستن لفظ بالاتر است. و تفاضل در اين مرتبه، به زيادتي و نقصان فهم معاني قرآن از ظهور و بطون مي‏باشد. سوم؛ عمل نمودن به احکم قرآن بر مدح آنها دلالت دارد و خالي‏شدن از صفاتي است که بر مذمّت آنها دلالت دارد. پس حامل حقيقتي قرآن کسي است که حامل الفاظ و معاني آن باشد و به صفات حسنه آن، خود را آراسته باشد.)مشکاة الانوار/73؛ و عين الحيوة/449)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.