علوم قرآنیپرسش و پاسخ

معوّذتين، نام چه سوره هايى است؟

معوّذتين، نام چه سوره هايى است و چرا به اين نام خوانده مى شوند؟

مُعَوَّذَتَيْن، به سوره هاى «فلق» و «ناس» مى گويند. خداوند متعال در اين دو سوره به پيامبر اكرم(ص) دستور مى دهد كه از هر شرّ، به خصوص بعضى شرور و وسواس خنّاس، به خدا پناه ببرد177.
علت نام گذارى اين دو سوره به اين نام ها، اين است كه هر دو با «قل اعوذ … ؛ بگو: پناه مى برم …». شروع مى شود.
پيامبراكرم(ص) نيز در حديثى، از اين دو سوره با عنوان «معوذتان» ياد كرده و مى فرمايد:
«أُنزلت علىَّ آيات لم ينزل مثلهن: المعوذتان؛ آياتى بر من نازل شده كه مانند آنها نازل نشده است و آنها دو سوره فلق و ناس هستند.»178
—————
177. ر.ك: همان، ج 20، ص 392.
178. ر.ك: عروسى حويزى، تفسير نورالثقلين، ج 5 ، ص 716.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.