علوم قرآنیپرسش و پاسخ

معناى لغوى و اصطلاحى سوره چيست؟

معناى لغوى و اصطلاحى سوره چيست؟

الف) معناى لغوى:
1. برخى آن را مخفّف و تسهيل يافته «سؤره» و مهموز مى دانند؛ در اين صورت به معناى «نيم خورده و باقى مانده آشاميدنى در ظرف» است. چون سوره قرآن، قطعه و قسمتى از آن است، بدين جهت، سوره اش ناميده اند. حذف همزه آن نيز به دليل سهولت در تلفظ بوده است.
2. سوره، از سور، به معناى حصار و باروى شهر است. چون سوره قرآن، آيه هايى را احاطه كرده و آنها را گرد هم و به صورت واحدى در آورده و نيز مانند با روى شهر، بلند مرتبت و رفيع است، آن را سوره ناميده اند.
3. سوره از «سوار» (معرب دست واره = دست بند) است. چون سوره قرآن، مانند دستواره اى، آيه هايى از قرآن را در برگرفته، آن را سوره ناميده اند.
4. چون سوره، به معناى «مقام و منزلت رفيع» است، بر كلام الهى ـ حتّى در حدّ يك سوره ـ به سبب مقام و منزلت رفيع داشتن، اطلاق شده است.
5 . سوره، از «تسوّر» به معناى بالا رفتن و سوار شدن است ـ و از كلمه «تسوروا» در آيه «إذ تسوّروا المحراب» همين معنا اراده شده است ـ و چون سوره هاى قرآن، بر روى هم قرار گرفته اند، لذا آنها را سوره مى نامند.
ب) معناى اصطلاحى:
سوره، بخشى از آيه هاى قرآنى كه داراى آغاز و انجامى است.
عده اى ديگر، در تعريف سوره گفته اند، سوره، بخشى از آيه هاى قرآنى است كه ميان دو «بسمله» قرار دارد.
البته، ميان دو سوره انفال و برائت، «بسم الله الرحمن الرحيم» وجود ندارد و در ترتيب موجود، سوره «الناس» ميان دو بسمله قرار نگرفته است و «بسم الله …» در ميان سوره نمل، فاصله دو سوره را نشان نمى دهد163.
—————
163. سيدمحمّدباقر حجّتى، پژوهشى در تاريخ قرآن كريم، ص 83 ـ 84

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.