نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

معجزات پیامبران اولوا العزم را بیان کنید.

معجزات پیامبران اولوا العزم را بنویسید.

بعضى از معجزه هاى پیامبرگرامى اسلام(ص) عبارتند از:
1. قرآن كریم؛[1]
2. شق القمر؛[2]
3. معراج؛[3]
و …
برخى از معجزات حضرت ابراهیم(ع) عبارتند از:
1. زنده كردن مرغ هاى چهارگانه به اذن خداوند متعال؛ چنان كه در سوره بقره آیه 258 و 259، به آن اشاره شده است.
2. سرد شدن آتش و سلامتى از آن؛ چنان كه در سوره انبیا، آیه 69 آمده است.
و …
برخى معجزات حضرت موسى(ع) عبارتند از: انداختن عصا و تبدیل شدن آن به اژدها و خنثى نمودن سحر ساحران فرعون، بیرون آوردن دست از گریبان و روشن شدن و درخشندگى در بین انگشتان آن حضرت، غرق شدن فرعونیان در رود نیل و نجات پیروان حضرت موسى، زدن عصا بر سنگ در بیابان و جوشیدن چشمه هاى آب به اذن خداوند، ارسال توفان، ملخ، شپش، قورباغه ها و خون شدن آب ها در میان قوم حضرت موسى از جانب خداوند؛ چنان كه آیات سوره اعراف به آنها اشاره دارد. برجسته ترین و مؤثرترین معجزه حضرت موسى(ع) انداختن عصا و تبدیل آن به اژدها بود، كه سحر تمام ساحران را در حضور فرعون و مردم خنثى كرد. علّت اهمیت آن نیز این بود كه در زمان مصر باستان و دوره حكومت فرعونیان، سحر و ساحرى بسیار رواج داشته و به شدت دامن گیر جامعه آن زمان مصر بوده است.[4]

معجزات حضرت نوح(ع) :
خداوند متعال مى فرماید: (فَأَنجَینَـهُ وَ أَصْحَـبَ السَّفِینَةِ وَ جَعَلْنَـهَآ ءَایةً لِّلْعَــلَمِینَ)؛[5] و او را با كشتى نشینان برهانیدیم و آن[ سفینه] را براى جهانیان عبرتى گردانیدیم.
از جمله معجزات حضرت نوح(ع) مسئله توفان و نجات نوح(ع) و پیروان آن حضرت بود. هنگامى كه آب از زمین جوشید و فوران كرد، باقى قوم نوح كه از آن حضرت تبعیت نكرده بودند، غرق شدند و حضرت نوح(ع) قبلا به آن هشدار داده بود.[6]

معجزات حضرت عیسى(ع)
در سوره مائده، آیه 110 آمده است: (وَإِذْ تَخْلُقُ … وَتُبْرِئُ الاَْكْمَهَ وَالاَْبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِى)؛ و چون خلق مى كنى … و شفا مى بخشى كور و پیسى را به امر من بیرون مى آورى و زنده مى گردانى مردگان را به اذن و امر من.
در این آیه، به معجزات آن حضرت اشاره مى فرماید:
1. زنده كردن مردگان؛
2. شفا دادن شخص كور؛
3. شفا دادن مریض پیسى.[7]
—————
[1] اسراء، آیه 88.
[2] قمر، آیه 1.
[3] اسراء، آیه 1.
[4] جهت آگاهى بیشتر ر.ك: المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوى همدانى، ج 8، اعراف، 103 و تفسیر نمونه، ج 6، ص 283ـ285.
[5] عنكبوت، آیه 15.
[6] ر.ك: تاریخ پیامبران، ج 1، ص 254ـ278.
[7] ر.ك: همان، ج 2، ص 1092.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.