آیت الله مصباح یزدی – شرح دعای وداع ماه رمضان

دانلود سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پیرامون شرح دعای وداع ماه رمضان

دانلود شرح دعای وداع ماه رمضان توسط آیت الله مصباح یزدی – قسمت 1

دانلود شرح دعای وداع ماه رمضان توسط آیت الله مصباح یزدی – قسمت 2

دانلود شرح دعای وداع ماه رمضان توسط آیت الله مصباح یزدی – قسمت 3

دانلود شرح دعای وداع ماه رمضان توسط آیت الله مصباح یزدی – قسمت 4

دانلود شرح دعای وداع ماه رمضان توسط آیت الله مصباح یزدی – قسمت 5

دانلود شرح دعای وداع ماه رمضان توسط آیت الله مصباح یزدی – قسمت 6
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.