محکمترین دستگیره‌های ایمان کدامند

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند :
از محکمترین دستگیره های ایمان این است که برای خدا دوست داری ، و برای خدا دشمن داری، و برای خدا ببخشی، و برای خدا منع کنی.
من اوثق عری الایمان ان تحب فی الله، و تبغض فی الله، و تعطی فی الله، و تمنع فی الله.

در حدیث دیگری، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند :
کسی که برای خدا دوست دارد، و برای خدا دشمن دارد، و برای خدا ببخشد، از کسانی است که ایمانش کامل شده.
من احب لله و ابغض لله، و اعطی لله جل و عز فهو ممن کمل ایمانه :

منبع : اصول کافی ، جلد 2 ، باب الحب فیا الله ، حدیث 1 و 2

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.