مادر موسی (ع)

مادر موسی علیه السلام

نام مادر موسی علیه السلام را یوکابد یا یوکبد نوشته ‌اند. مفسران داستان تولد حضرت موسی علیه السلام را این چنین نقل کرده اند که وقتی لحظه تولد موسی علیه السلام فرا رسید، قابله به مادر موسی علیه السلام گفت زایمان تو را از نگهبانان پنهان می کنم. خدا به مادر موسی وحی کرد که صندوقی بسازد و سپس فرزندش را در آن بگذارد و او را در رود نیل رها کند. مادر موسی علیه السلام نیز این کار را انجام داد. آب تابوت را به سوی قصر فرعون برد. آسیه همسر فرعون با دیدن آن دستور داد صندوقچه را نزد او بیاروند. با دیدن کودک درون آن بی ‏اختیار محبتش را در دل گرفت و از فرعون خواست که او را به فرزندی بگیرند. آنگاه برای او شیردهی خواست. خواهر موسی علیه السلام که به تعقیب صندوق پرداخته بود، وقتی موسی از هیچ یک از دایه ها شیر نخورد، مادرش را معرفی کرد. به این وسیله موسی علیه السلام دوباره به آغوش مادرش بازگشت.(1)
____________________
1. تاریخ‏ یعقوبی،ج‏1،ص34؛ تاریخ‏ طبری ،ج‏1،ص295.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.