معاد در قرآنپرسش و پاسخ

كودكانی كه در دوران نوزادى مى میرند به بهشت می روند یا جهنم؟

كودكان معصومى كه در دوران نوزادى مى میرند و پدر و مادرشان نیز كافرند، در عالم آخرت چه حكمى خواهند داشت (طبق روایات و احادیث) آیا به بهشت مى روند یا به جهنم؟ و آیا این انصاف است كه كودكانى در ایام بى گناهى بمیرند و از نعمات الهى برخوردار نشوند … ؟

تكلیف كودكان و نوزادانى كه از دنیا رفته و پدر و مادرشان كافر بوده اند، در قیامت با خداست. در برخى روایات آمده است كه در عالم آخرت، براى آنها و برخى از افراد دیگر كه در دنیا تكلیف نداشته اند؛ مانند دیوانگان و … صحنه اى شبیه صحنه دنیا ایجاد مى شود و امتحان مى شوند، اما در برخى روایات دیگر آمده است كه فرزندان كفار به بهشت مى روند [ولى داراى درجه و مقام كمترى هستند]. به هر حال، حقیقت حال آنها براى ما روشن نیست، اما مسلم این است كه (إنّ اللّه لایظلِم مِثقال ذَرّة)[22]؛ خداوند [متعال] حتى به اندازه ذره اى به كسى ظلم نمى كند و فضل و رحمتش فراوان است؛ (رَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَّ شَىء)[23] و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است.
—————
[22] نساء، آیه 40.
[23] اعراف، آیه 156؛ اقتباس از: بحارالأنوار، ج 5، ص 288 ـ 297؛ علم الهدى، معاد و عدل یا مراحل نهائى بشر، ص 152 و 153.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.