علوم قرآنیپرسش و پاسخ

كدام سوره «بسم الله» ندارد چرا؟

كدام سوره «بسم الله» ندارد چرا؟

سوره نهم قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشده و یكى از علت‌هایى كه سوره توبه با بسم الله شروع نشده این است كه براى اعلام بیزارى و «مرگ بر مشركان» نازل شده، ولى بسم الله آیه رحمت است و مرگ بر مشركان با رحمت سازگارى ندارد.
حضرت على(علیه السلام) نیز دلیل این كه سوره توبه با بسم الله شروع نشده، مطلب فوق دانسته است.[3]
————–
[3]. مجمع البیان، ج 5، ص 4.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.