قیامت در چه زمانى برپا خواهد شد؟

قیامت در چه زمانى برپا خواهد شد؟

زمان قیامت
پرسش دوّمت درباره زمان برپایى قیامت بود. پاسخ این سؤال تو، در آیه 187 سوره اعراف آمده است. در این آیه مى‌خوانیم: «(اى پیامبر) از تو درباره قیامت مى‌پرسند که چه زمانى است؟ بگو: علم آن تنها نزد پروردگار است.» پس، کسى جز خدا نمى‌داند که قیامت، چه زمانى برپا مى‌شود. به هر حال این روز بزرگ فرا خواهد رسید و به حساب همه انسان‌ها، رسیدگى خواهد شد. وظیفه ما آن است که با انجام خوبى‌ها و دورى از گناهان، خودمان را براى آن روز بزرگ آماده کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.