اعلام قرآن

قوم لوط

قوم لوط

منظور از قوم لوط، قبائلی است كه در زمان حضرت لوط علیه السلام در شهری به نام «سلام» زندگی می‌ كردند. از شنیع ‌ترین اعمال این قوم، لواط بوده و به گفته قرآن اولین قومی بودند كه این عمل زشت بینشان شایع گشت. در روایات و تواریخ اسلامی، اعمال زشت و ننگین دیگری به موازات انحراف جنسی از آنان نقل شده است و تنها خانه ‌ای كه اهلش مسلمان بودند، خانه حضرت لوط علیه السلام بود، به استثناء همسرش. خداوند حضرت لوط علیه السلام را برای هدایت این قوم گمراه فرستاد، ولی آنان نه تنها حاضر به شنیدن كلام حق نشدند؛ بلكه تهدید كردند كه او را از آنجا بیرون می ‌كنند. این قوم سرانجام به دلیل سركشی و گناه و انكار رسالت حضرت لوط علیه السلام در سه مرحله صیحه مرگبار، زیر و رو شدن قوم لوط و فرو ریهتن باران سنگ دچار عذاب الهی ‌شدند.(1)
______________________
1. فعال عراقی‌نژاد، داستان های قران و تاریخ انبیاء در المیزان، ج 1؛ ص 308؛ قرشی، قاموس قرآن؛ ج 6، ص 217.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.