علوم قرآنیپرسش و پاسخ

قرآن مجيد چند آيه دارد؟

قرآن مجيد چند آيه دارد؟

تعيين فواصل آيات كه هر آيه تا كجا ادامه دارد، امرى توقيفى است كه با دستور و نظر پيامبراكرم(ص) انجام گرفته است؛ به اين صورت كه رسول خدا(ص) به منظور آگاه ساختن مردم به تمام شدن آيه، در رأس آن وقف مى كرد؛ ولى به عللى، در تعداد آيات اختلاف به وجود آمده كه از آن جمله مى توان به عوامل ذيل اشاره كرد:
1. پيامبراكرم(ص)، گاهى [به علت پيوستگى مطلب] آيه رابدون وقفه مى خواند و به آيه ديگر وصل مى فرمود و يا [به علت تمام شدنِ يك مطلب] در وسط آيه توقف مى كرد؛ در نتيجه، اين توهّم پيش مى آمد كه آيه تمام شده است و يا بالعكس. اين امر، باعث اختلاف روايات در شماره آيات قرآن شده است؛ به همين جهت، نظر صحيح در مورد شماره آيات، به صحت و استوارى روايت آن بستگى دارد188.
2. عده اى، در تمام سوره ها «بسم الله» را آيه اى مستقل وعده اى ديگر «بسم الله» را تنها در ابتداى سوره حمد يك آيه مستقل محسوب كرده اند كه اين امر، باعث اختلاف در شماره آيات قرآن مى شود.
عدد صحيح آيات، طبق روايت كوفى ها كه صحيح ترين روايات است، 6236 آيه مى باشد كه از مولا اميرمؤمنان(ع) روايت شده است. بديهى است كه جزء سوره بودن و آيه به شمار نيامدن منافاتى ندارد.
—————
188. ر.ك: محمدباقر حجتى، تاريخ قرآن كريم، ص 66 ـ 72، ص 81 ـ 82.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.