پرسش و پاسخپرسمان نماز

قرآن در خصوص معاشرت با افراد تارک الصلوة چه می گوید؟

نظر قرآن كریم درباره ارتباط و معاشرت داشتن با افراد تارك الصلوة و روش برخورد با آنان چیست؟

* راه برای جذب افراد به نماز، در بحث ترویج نماز اشاره خواهد شد (1).
بی تردید قرآن نسبت به فرد بینماز دیدگاهی منفی دارد كه مفسران ذیل آیات 5 و 11 سوره توبه بدان پرداختهاند (2).
ترك نماز در گروههایی ـ به ویژه جوانان ـ علتهایی دارد كه ایشان را به روی نیاوردن به نماز یا ترك آن میكشاند كه بخشی از آنها عبارتند از:
1. سستی عقیده به معاد یا خداشناسی (3).
2. یا تأثیر منفی دوستان ناباب، خداوند متعال درباره عاقبت دوستی با افراد گمراه و ناباب میفرماید: «ویومَ یعَضُّ الظّالِمُ عَلی یدَیهِ یقولُ یــلَیتَنِی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبیلا * یـوَیلَتی لَیتَنی لَم اَتَّخِذ فُلانـًا خَلیلا * لَقَد اَضَلَّنی عَنِ الذِّكرِ بَعدَ اِذ جاءَنی وكانَ الشَّیطـنُ لِلاِنسـنِ خَذولا؛(فرقان،27ـ29) و به خاطر بیاور روزی را كه ظالم دست خویش را از شدت حسرت به دندان میگزد و میگوید: ای كاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم، ای وای بر من! كاش فلان [شخص گمراه] را دوست خود انتخاب نكرده بودم! او مرا از یاد حق گمراه ساخت، بعد از آن كه آگاهی به سراغ من آمده بود، و شیطان همیشه مخذول كننده انسان بوده است».
3. ممكن است مشكلات مادی و سرخوردگی روحی، چنین مشكلی را پدید آورده باشد.
دوست شدن و گفتگو با چنین افرادی و گوش دادن به درد و دل ایشان و سخنانشان، كلید حل این مشكلها را به دست میدهد، در صورتی كه علت اصلی ترك نماز شناخته شود، راه و چگونگی تشویق به نماز مشخص خواهد شد. البته چنان چه در مراحل مختلف لازم باشد، حتماً باید با افراد آگاه مشورت شود.
در زمینه روش برخورد با چنین افرادی باید توجه داشت:
الف) تشویق افراد باید با آرامش و اخلاق نیك باشد (4).
ب) در امر به معروف و نهی از منكر و تشویق، كردار و گفتار میتواند نقش مؤثرتر و مهمتری را ایفا كند. این مسئله، در تشویق زبانی بیشتر تأكید میشود. اگر فردی بخواهد كسی را تشویق كند و یا از منكر باز دارد و به معروف هدایت كند، باید ادب را بیشتر رعایت كند (5).
ج) بیان برخی از نعمتهای خداوند و این كه انسان با نماز خواندن میتواند شكر بعضی از نعمتها را به جا آورد و نیز یادآوری نعمتهای خداوند موجب میشود كه انسن به یاد خدا باشد (6). و یكی از مصداقهای یاد خدا با به پا داشتن نماز است (7).
اگر تمام وظایف خود را انجام دادیم، ولی آنها نپذیرفتند، میتوانیم با دوری كردن از آنها مخالفت خود را اظهار بداریم.
—————————————————————————–
1. مطالعه كتابهایی كه در این زمینه نگارش شده مانند: قرائتی، یكصد و چهارده نكته درباره نماز و پرتوی از نماز و نیز: علامه مجلسی چون حقالیقین تألیف علامه مجلسی(رحمه الله) كه به فارسی و در یك مجلد چاپ شده است / منازل الآخرة، تألیف حاج شیخ عباس قمی(رحمه الله) در این زمینه مفیداست.
2. شیخ طوسی، تفسیر تبیان، ج 5، ص 174.
3. از همین رو است كه قرآن در آیات 3 بقره و 92 انعام عقیده به معاد، ایمان به غیب و خداشناسی را در كنار اقامه نماز ذكر میكند.
4. آل عمران آیه 159.
5. روشهای امر به معروف و نهی از منكر در آیاد 110 و 114 آلعمران، 71 و 112 توبه، 17 لقمان و 41 حج و… بیان شده است.
6. بقره آیه152.
7. طه آیه 14.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.