معاد در قرآنپرسش و پاسخ

قرآن بهشت را چگونه توصیف كرده است؟

قرآن بهشت را چگونه توصیف كرده و اوصاف بهشتیان در چه آیاتى آمده است؟

قرآن كریم در توصیف بهشت مى فرماید: عرض بهشت به اندازه آسمان و زمین است.[7]باغ ها و درختان بهشت بسیار عالى است تا آن جا كه زمین زیر درختان پوشیده و زیر درختان نهرها جارى است.[8] سایه هاى لذت بخشى دارد.[9] هر چه بهشتیان بخواهند در بهشت فراهم است.[10]
قرآن كریم، در جایى دیگر در وصف بهشت مى فرماید: (یطَافُ عَلَیهِم بِصِحَاف مِّن ذَهَب وَ أَكْوَاب وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الاَْنفُسُ وَ تَلَذُّ الاَْعْینُ وَ أَنتُمْ فِیهَا خَــلِدُونَ * لَكُمْ فِیهَا فَـكِهَةٌ كَثِیرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ)[11]؛ ظرف ها و جام ها]ى شراب طهور] از طلا گرداگرد آنها مى گردانند و در آن [بهشت] آن چه را دل مى خواهد و چشم از آن لذت مى برد وجود دارد. و شما در آن همیشه خواهید ماند. براى شما در آن میوه هاى فراوان است كه از آن تناول مى كنید.
خداوند متعال درباره اوصاف بهشتیان در قرآن كریم مى فرماید:
1. طعامشان بر اساس میل و خواست خودشان است (وَ فَـكِهَة مِّمَّا یتَخَیرُونَ)[12]؛ و میوه هایى از هر نوع كه مایل باشند.
2. آنها از شراب هاى طهور بهشتى مى نوشند؛ (وَ یسْقَوْنَ فِیهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلاً)[13]؛ و در آن جا از جام هایى سیراب مى شوند كه لبریز از شراب طهورى است كه با زنجبیل آمیخته است.
3. آنها لباس هاى گران قیمت و از حریر و … بر تن دارند: آنها [بهشتیان] كسانى هستند كه بهشت جاودان از آنِشان است، باغ هایى از بهشت كه نهرها از زیر درختان و قصرهایشان جارى است، در آن جا با دستبندهایى از طلا آراسته اند، و لباس هاى[ فاخرى]به رنگ سبز از حریر نازك و ضخیم در بر مى كنند، در حالى كه بر تخت ها تكیه كرده اند … .[14]
4. آنها بر تخت هایى تكیه داده و در كنار یكدیگرند: این در حالى است كه بر تخت هاى صف كشیده در كنار هم تكیه مى كنند و حورالعین را به همسرى آنها در مى آوریم.[15] و بر گرد آنها نوجوانانى جاودانى [براى پذیرایى]مى گردند كه هرگاه آنها را ببینى، گمان مى كنى مروارید پراكنده اند.[16]
5. چهره هاى آنان شاداب و مسرور هستند.[17]
6 . آنها داراى منزل ها و غرفه هایى هستند كه بر فراز یك دیگر بنا شده و از زیر آن نهرها جارى است.[18]
7. آنها عاقبت به خیر بوده و پاداش هاى مهمى در انتظارشان است.[19]
8 . آنها براى همیشه در بهشت خواهند ماند: (هُمْ فِیهَا خَــلِدُونَ)[20]؛ در آن [بهشت]جاویدان خواهند ماند.
و … .
—————
[7] حدید، آیه 21.
[8] نساء، آیه 13.
[9] واقعه، آیه 27 ـ 31.
[10] فصلت، آیه 31.
[11] زخرف، آیه 71 ـ 73.
[12] واقعه، آیه 20.
[13] انسان، آیه 17.
[14] كهف، آیه 31.
[15] طور، آیه 20.
[16] انسان، آیه 19.
[17] قیامت، آیه 22.
[18] زمر، آیه 20.
[19] سجده، آیه 17.
[20] بقره، آیه 82.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.