غسل کردن در روز مباهله

غسل کردن در روز بیست و چهارم ماه ذیحجه

غسل کردن در روز مباهله (مفاتیح الجنان)
اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، این روز، روز شریفی است و در آن چند عمل وارد است: اول – غسل

غسل کردن در روز مباهله (زاد المعاد)
اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم ذی الحجه که همان روز مباهله است و در این روز غسل سنّت است

غسل کردن در روز مباهله (بلدالامین)
الیوم الرابع و العشرون من ذی الحجه ؛ و هذا الیوم بعینه هو یوم المباهله و یستحب فیه الغسل‏

روز بیست و چهارم ذی الحجه؛ و این روز روزى است که رسول خدا صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله مُباهَلَه کرد در این روز غسل مستحب است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.