صِهْراً

ترجمه صِهْراً : خویشاوندان سببی – خویشاوندی که به سبب ازدواج با زنی با بستگان او ایجاد می شود (مراد از صهر محرمیت از ناحیه زن است)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.