صُورِ

ترجمه صُورِ : بوق – شیپور (نفخ صور – دمیدن در بوق کنایه است از اعلام مطلبی را که باید همگی عملی کنند به جمعیت انبوهی چون لشکر ، مثل اینکه همگی در فلان روز و فلان ساعت حاضر خارج شوند)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.