صحف ابراهیم (ع)

صحف ابراهیم علیه السلام

در تعالیم اسلامی ابراهیم علیه السلام از پیامبران اولی ‌العزم و دارای شریعت می ‌باشد و قرآن در چند مورد اشاره دارد که ابراهیم علیه ‌السلام دارای کتاب آسمانی به نام «صحف» بوده است. کتاب ابراهیم علیه السلام مجموعه ‌ای از دستنوشته ‌ها و کتابچه‌ ها بوده است. این کتاب یا کتاب‌ ها محتوایی آسمانی داشته و از سوی خداوند نازل شده ‌اند. متون آن مجموعه ‌ای از وحی الهی بوده است که به ابراهیم علیه السلام نازل شده بود.(1) بنا بر آیات قرآن محتوای صحف ابراهیم علیه السلام با کتاب موسی علیه السلام کاملاً هم‌ سو و هم ‌سنگ بوده است.(2)
______________________
1. نساء: 63.
2. اعلی: 19؛ مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج7، ص 363.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.