معاد در قرآنپرسش و پاسخ

شفاعت در چه زمانى صورت مى گیرد؟

شفاعت در چه زمانى صورت مى گیرد؟

بى شك از جمله زمان هایى كه شفاعت در آن صورت مى گیرد، قیامت است و بسیارى از آیات شفاعت ناظر به آن روز است، امّا این كه آیا در جهان برزخ یا حتى در عالم دنیا نیز شفاعت صورت مى گیرد یا نه؟ جاى گفت و گو است. به نظر علامه طباطبائى(ره)، شفاعت در آخرین موقف قیامت انجام مى گیرد؛ در این جاست كه شفاعت كننده تقاضاى مغفرت شفاعت شونده را مى كند، تا بدین وسیله وارد دوزخ نشود و یا به كمك شفاعت او، بعضى از كسانى كه در دوزخند خارج شوند.
دیدگاه دوم این است كه با توجه به معناى وسیع كلمه «شفاعت» این عمل در هر سه عالم (دنیا، برزخ و آخرت) صورت مى پذیرد، هر چند محل اصلى شفاعت و آثار مهم آن در قیامت و براى نجات از عذاب دوزخ است.[36]
—————
[36] ر.ك: پیام قرآن، ج 6، ص 527 ـ 528.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.