اعلام قرآن

شجره ملعونه

شجره ملعونه

مقصود از شجره ملعونه گروهی هستند که در قرآن مورد لعن قرار گرفته اند. این گروه موجب فتنه امت اسلامی می شوند و دین و دنیای مردم را به فساد می کشانند. این ویژگی تنها بر سه طایفه قابل تطبیق است؛ اهل کتاب، مشرکان و منافقان. برخی مفسران شجره ملعونه را همان شجره زقوم دانسته اند.(1) برخی دیگر آن را همان بنی امیه یعنی حکم بن ابی العاص دانسته اند.(2) هم چنانکه در احادیثی که در این زمینه وارد شده است، مراد از شجره را ملعونه را مروان بن حکم بن ابی العاص و نسل آنان دانسته شده اند.(3)
___________________
1. طبرسی، مجمع البیان، ج 6، ص 655.
2. زمخشری، الکشاف، ج 2، ص 456؛ طبری، روح البیان، ج 5، ص 178.
3. تفسیر القمّی، ج 1، ص 412-411.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن