معاد در قرآنپرسش و پاسخ

سرنوشت نوزادى كه مى میرد چیست؟

سرنوشت نوزادى كه مى میرد چیست؟ آیا سنش تغییر نمى كند؟ چه كسى از این بچه مواظبت مى كند؟

در تفسیر قمى از امام صادق(ع) نقل شده است: اطفال شیعیان ما نیز از مؤمنان هستند؛ فاطمه(س) آنان را تربیت مى كند و روز قیامت آن اطفال را به سوى پدرانشان هدایت مى كند.[71]
در ذیل آیه شریف 21 سوره طور از ابوبصیر روایت شده كه گفت: امام صادق(ع) فرمود: وقتى یكى از كودكان مؤمنان از دنیا مى رود، یك منادى در ملكوت آسمان ها و زمین ندا در مى دهد كه: آگاه باشید! فلانى پسر فلان شخص از دنیا رفت؛ آن گاه وارسى مى كنند، اگر پدر و مادر كودك و یا یكى از آن دو و یا بعضى از خویشاوندان كودك مرده بودند، طفل را به او مى سپارند تا تغذیه كند والاّ او را به دست فاطمه(س) مى دهند تا او غذایش دهد، تا زمانى كه پدر و مادرش و یا یكى از آن دو و یا یكى دیگر از بستگانش كه از مؤمنان باشد از راه برسد؛ آن گاه فاطمه(س) طفل را به او مى سپارد.[72]
در روایت دیگرى از امام صادق(ع) چنین نقل شده است: خداوند متعال ابراهیم و ساره را به كفالت اطفال مؤمنان مأمور كرده تا ایشان را در قصرى از دُرّ نگهدارى كنند و از درختى كه در بهشت است و لوله هایى مانند سرپستان گاو دارد، غذا دهند و چون روز قیامت شود، لباس نو در تن ایشان كنند و به بوى خوش معطر ساخته، به عنوان هدیه نزد پدرانشان بفرستند؛ پس این اطفال با پدرانشان در بهشت پادشاهانند.[73]
از روایاتى كه در این زمینه نقل شد، ظاهراً چنین استفاده مى شود كه از این فرزندان نگهدارى مى شود و تحت مراقبت هستند تا بزرگ شوند و بعد در بهشت به والدینشان ملحق مى شوند.
بنابراین، اطفال مؤمنان اهل بهشت خواهند بود و درباره اطفال كفار و افراد جاهل قاصر و دیوانگان و مردم زمان فترت و ابلهان، برخى از علما معتقدند این افراد در آخرت آزمایش مى شوند؛ كسانى كه از عهده امتحان برآمدند، اهل نجات و دیگران اهل دوزخ خواهند بود.[74]
—————
[71] على بن ابراهیم قمى، تفسیر قمى، ج 2، ص 332.
[72]. عبد على عروسى حویزى، تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 140.
[73]. عبد على عروسى حویزى، تفسیر نورالثقلین، ج 5، ص 140.
[74] كافى، ج 3، ص 248، ح 2؛ براى آگاهى بیشتر ر.ك: شبّر، حق الیقین، ج 2، ص 104؛ المیزان، ج 19، ص 16؛ تفسیر نمونه، ج 22، ص 428.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.