شعر

سرنوشت روشنم به خاک خود نوشته ای

سرود ای سرزمین من تو سرزمین من گل حیات من شکفته شد در این چمن

دریافت سرود ای سرزمین من تو سرزمین من

متن ای سرزمین من تو سرزمین من

ای سرزمین من تو سرزمین من
گل حیات من شکفته شد در این چمن
ای سرزمین من تو سرزمین من
زمین و آسمان تو روان و جان من
ستاره های آسمان تو چراغ راه من
تو شمع روشنی به تیرگی توئی تو ماه من
تو باغ خرمی جوانه ی بهاریت منم
که برگ و بار من همیشه افتخار میهنم

ای سرزمین من تو سرزمین من
گل حیات من شکفته شد در این چمن
ای سرزمین من تو سرزمین من
زمین و آسمان تو روان و جان من
وطن بهشت کوچکم تویی و من فرشته ای
که سرنوشت روشنم به خاک خود نوشته ای
به کوه و دشت ها و دره ها و سبزه ها بخوان
سرود عشق را وطن همیشه جاودان بمان

برچسب‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.