شعر

ساکت گوش کنید صدای صباست


آش چل گیاه
آش چل دونه
لپه و نخود و ماش و جودونه
کنگر و کاسنی و خرفه و والنگ
گشنیز و تره و گل بابونه
پونه و پرند و گلپر و گلنار
گل بی مرگ و گل خسرو دار
شبنم شب بو، آب چشمه سار
عطر شالیزار بوی گندمزار
آش چل گیاه آش بهارون
ای خدا امسال باشه پر بارون
گندم‌ها سبز و میوه‌ها پر آب
دشتا خرم و درختا سیراب
قله‌ها پر برف، رودها خروشان
قنات‌ها آباد، چشمه‌ها جوشان
آسمان پاک و خورشید تابنده
این خوان نعمت باشد پاینده
آش چل گیاه آش چل دونه
شرش کنده شد دیو دیوونه
همه دور هم
آشمون روو بار
واسه ابر پری
میاد خواستگار
چته ابر پری؟ حواست کجاست؟
ساکت گوش کنید؟ صدای صباست؟
خیله خب تو ام!
عروس ندیدم انقدر دست پاچه
خودتو بگیر دهه یعنی چه
سنگین باش دختر بشین یه گوشه
آب پری ببین سماور جوشه؟
سبز پری بپا ته نگیره آش
همه چی به جا باشه سر جاش
منم میشینم این بالا بالا
شادوماد بیاد دست بوسم حالا

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.