زیارت امام حسین (ع) در شب آخر ماه رمضان

زیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان (مفاتیح الجنان)

اعمال مخصوصه ماه رمضان: شب آخر ماه ؛ شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است: دوم- زیارت امام حسین علیه السلام

زیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در شب آخر ماه، زیارت حضرت امام حسین علیه السّلام سنّت است

زیارت امام حسین (ع) در شب آخر رمضان (اقبال الاعمال)

الجزء الأول؛ أبواب أحکام شهر رمضان؛ الباب الرابع و الثلاثین فیما نذکره من زیادات و دعوات فی آخر لیله منه‏

جلد اول، باب های احکام ماه رمضان؛ باب سی و چهارم- اعمال و دعاهای مخصوص شب سی ام ماه رمضان:

و من ذلک زیاره الحسین ص فی آخر لیله من شهر رمضان و قد قدمنا الروایه بذلک فی عمل أول لیله منه
زیارت امام حسین-صلوات اللّه علیه-، که باز حدیث مربوط به آن را در ضمن اعمال شب اوّل نقل کردیم.

متن حدیث زیارت امام حسین (ع) در شب اول و نیمه و آخر رمضان

و من ذلک صلاه ثلاثین رکعه و قد تقدمت الإشاره إلیها
سى رکعت نماز که پیش از این بدان اشاره شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.