روز پنجم ماه شوال

وقایع روز پنجم ماه شوال

5 شـوال
١- حرکت سپاه امیرمؤمنان امام علی (علیه السلام) به سوی جنگ صفین
٢ـ ورود حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) به شهر کوفه

١- حرکت سپاه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به سوی جنگ صفین
در روز پنجم شوال سال 36 هـ .ق. امیرمؤمنان امام علی (علیه السلام) برای رفتن به صفین آماده شدند و ابو مسعود عقبه عامر انصاری را در کوفه جانشین خویش قرار دادند. حضرت در مسیر خود از شهرهای مدائن و انبار گذشتند.

٢ـ ورود حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) به شهر کوفه
در روز پنجم شوال سال 60 هـ .ق. حضرت مسلم(علیه السلام) نماینده محترم امام حسین(علیه السلام) وارد شهر کوفه شد. وی به منظور دعوت از مردم کوفه و آگاهی از میزان وفاداری آنان به امام وارد این شهر شد. مردم این شهر قبلاً با ارسال نامه های فراوان، خواستار عزیمت امام به آنجا برای رهبری آنان به منظور مبارزه با حکومت ستمکار بنی‌امیه شده بودند. در بدو ورود مسلم به کوفه ، وی نامه امام را که حاکی از دعوت مردم کوفه به قیام بود، برای آنان خواند و در اندک زمان، حدود هیجده هزار نفر با وی بیعت کردند. حضرت مسلم (علیه السلام) نیز بیعت گسترده اهالی کوفه را به اطلاع امام رساند. اما اندکی بعد ‌مردم کوفه تحت تأثیر تبلیغات، تهدیدها و تطمیع‌های ابن زیاد،‌حاکم جدید کوفه، بیعت خود را با حضرت مسلم (علیه السلام) نادیده گرفتند و ایشان را تنها گذاشتند. او هم که در کوفه تنها مانده بود، به دست مأموران ابن زیاد ملعون اسیر شد و در نهایت مظلومیت به شهادت رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.