پرسش و پاسخپرسمان نماز

راهکار ارشادی فردی که به خاطر تنبلی نماز نمی خواند چیست؟

كسی كه براثر تنبلی نماز نخواند ،ولی در عین حال قیامت را قبول داشته باشد، برای ارشاد او چه باید كرد؟ برخورد قرآن با چنین افرادی چگونه است؟

بهترین راه جذب افراد به نماز، تشویق عملی است؛ تشویق عملی مانند خواندن نماز در اول وقت، تهیه هدیه و كتابهای مفید در این زمینه،(1) طرح دوستی و گسترش رابطه با انسانهای مقید به نماز و در صورت امكان، كم كردن و حتی قطع رابطه با انسانهایی كه نماز نمیخوانند و در صورت نیاز، نماز خواندن در دید چنین افرادی (برای تشویق آنان به نماز) و….
در كنار تشویق عملی میتوان از تشویق زبانی نیز بهره برد. تشویق زبانی مانند: بازگو كردن اهمیت و جایگاه نماز در آیات (2) و روایات، ذكر داستانهایی از نماز گزاران و ترك كنندگان نماز، به خصوص برای جذب سنین پایین به سوی نماز.(در این زمینه كتابهایی موجود است.)یادآوری معاد و قیامت، برزخ ، بهشت و جهنم و…. (3)
چنان كه به فرموده قرآن، وقتی از جهنمیان میپرسند چه چیز شما را جهنمی كرد، پاسخ میدهند ما نمازگزار نبودیم.(مدثر،42ـ43) در جای دیگر كسانی كه نماز را تباه ساختهاند را مورد نكوهش قرار میدهد.(مریم،59) در جای دیگر كسانی را كه نسبت به نماز سهلانگاری میكنند سخت سرزنش میكند.(ماعون،4ـ5)
—————————————————————-
1. مانند قرائتی، یكصد و چهارده نكته درباره نماز و پرتوی از نماز.
2. مانند آیات 45، 110، 153، 238 و 277 بقره و آیات 103 و 143 سوره نساء و…
3. كتابهایی چون: علامه مجلسی، حقالیقین، كه به فارسی و در یك مجلد چاپ شده است؛ شیخ عباس قمی، منازل الآخرة،در این زمینه مفیداست.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.