دعای کمیل با صدای مهدی سماواتی

دانلود دعای کمیل با صدای مهدی سماواتی

 

دریافت نسخه صوتی دعای کمیل با صدای حاج مهدی سماواتی

دریافت نسخه تصویری دعای کمیل با صدای حاج مهدی سماواتی

دعای کمیل

خدایا از تو درخواست میکنم،به رحمت که همه‏چیز را فرا گرفته،و به نیرویت که با آن بر هرچیز چیره‏ گشتى و در برابر آن هرچیز فروتنى نموده و همه‏چیز خوار شده و به جبروتت که با آن بر همه‏چیزى فائق‏ آمدى و به عزّتت که چیزى در برابرش تاب نیاورد و به بزرگیات که همه‏چیز را پر کرده و به پادشاهیات‏ که برتر از همه‏چیز قرار گرفته،و به جلوه‏ات که پس از نابودى همه‏چیز باقى است و به نامهایت که پایه‏های همه‏چیز را انباشته و به علمت که بر همه‏چیز احاطه نموده،و به نور ذاتت که همه‏چیز در پرتو آن‏ تابنده گشته،

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.