در خصوص چاه “حضر موت” توضیح دهید.

آیا این که مى گویند چاهى به نام «حضر موت» وجود دارد و گنه کاران در عالم برزخ در آن عذاب مى شوند، صحیح است؟ آیا آن چاه در همان صحراى «حضر موت» که در جنوب شبه جزیره عربستان است واقع شده؟

در روایتى آمده است که در حضر موت (سرزمینى در شرق عدن) چاهى است عمیق به نام «برهوت» که ارواح کفار در آن، جاى دارند و در آن جا عذاب مى شوند. حضرت على(ع) مى فرماید: بدترین آبادى هاى روى زمین آبادى برهوت است که در حضر موت واقع است، ارواح کفار در آن جا گرد آیند.[16]
طبق این حدیث و احادیث دیگر[17] ظاهراً این سرزمین در جنوب جزیره العرب (عربستان) است.[18]
—————
[16] کلینى، کافى، ج 3، ص 246؛ ر.ک: شیخ حر عاملى، الفصول المهمه، ص 336؛ بحارالأنوار، ج 7، ص 116.
[17] کلینى، کافى، ج 8،ص 231.
[18] ر.ک: سید مصطفى حسینى دشتى، معارف و معاریف، مدخل، حضر موت و برهوت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.