معاد در قرآنپرسش و پاسخ

در خصوص چاه “حضر موت” توضیح دهید.

آیا این كه مى گویند چاهى به نام «حضر موت» وجود دارد و گنه كاران در عالم برزخ در آن عذاب مى شوند، صحیح است؟ آیا آن چاه در همان صحراى «حضر موت» كه در جنوب شبه جزیره عربستان است واقع شده؟

در روایتى آمده است كه در حضر موت (سرزمینى در شرق عدن) چاهى است عمیق به نام «برهوت» كه ارواح كفار در آن، جاى دارند و در آن جا عذاب مى شوند. حضرت على(ع) مى فرماید: بدترین آبادى هاى روى زمین آبادى برهوت است كه در حضر موت واقع است، ارواح كفار در آن جا گرد آیند.[16]
طبق این حدیث و احادیث دیگر[17] ظاهراً این سرزمین در جنوب جزیرة العرب (عربستان) است.[18]
—————
[16] كلینى، كافى، ج 3، ص 246؛ ر.ك: شیخ حر عاملى، الفصول المهمة، ص 336؛ بحارالأنوار، ج 7، ص 116.
[17] كلینى، كافى، ج 8،ص 231.
[18] ر.ك: سید مصطفى حسینى دشتى، معارف و معاریف، مدخل، حضر موت و برهوت.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.